Kim Holland Partners Info
Algemene voorwaarden voor deelname aan het Kim Holland Partners webmasterprogramma.
 • Deelname aan Kim Holland Partners is gratis, en staat open voor zowel Particulieren als bedrijven.
 • Kim Holland Partners behoudt zich het recht voor om deelname aan haar webmasterprogramma's zonder opgaaf van reden te weigeren of met onmiddelijke ingang te beëindigen, onder uitbetaling van alle tot op dat moment opgebouwde tegoeden.
 • Zorg dat de door u aan ons verstrekte informatie correct en volledig is.
 • Kim Holland Partners is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de uitbetaling wegens onjuist of onvolledig verstrekte informatie.
 • Geef eventuele wijzigingen per omgaande door aan info@KimHollandPartners.nl.
 • Het promoten van onze websites middels spamming via e-mail, nieuwsgroepen, ICQ, of via websites met illegale content is verboden en kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account, zonder recht op uitbetaling van eventueel openstaande tegoeden.
 • Het registreren van domeinnamen icm het handelsmerk Kim Holland is alleen toegestaan in overleg met Kim Holland Partners. Na goedkeuring van Kim Holland Partners dient de webmaster een door Kim Holland Partners opgestelde licentieovereenkomst te ondertekenen voordat er gebruik gemaakt kan worden van de betreffende domeinnaam.
 • Het is voor deelnemers aan Kim Holland Partners niet toegestaan om het geregistreerde handelsmerk Kim Holland te gebruiken om te adverteren bij derden zoals Google Adwords en andere advertentie programma's.
 • Het is niet toegestaan om de video's en bijbehorende video's van Kim Holland Partners te bewerken, verspreiden of publiceren.
 • Alle door u aan Kim Holland Partners verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.
 • Kim Holland Partners is wettelijk verplicht administratief vast te leggen aan wie zij uitbetalingen heeft verricht.
 • Per bedrijf of particulier wordt één account toegekend. Dit account kunt u op een onbeperkt aantal websites gebruiken.
 • Maak zo snel mogelijk na uw inschrijving gebruik van het Kim Holland Partners webmasterprogramma. Accounts die meer dan 2 maanden inactief zijn geweest zullen na voorafgaande kennisgeving aan het door u opgegeven e-mail adres worden verwijderd.
 • Banners en galleries worden gratis door Kim Holland Partners aan partners ter beschikking gesteld. De hosting van banners en galleries gebeurt door Kim Holland Partners.
 • Kim Holland Partners is houder van de copyrights en/of licentierechten op alle materiaal dat is opgenomen in haar websites, galleries, grafische afbeeldingen etc.
 • Kim Holland Partners aanvaart geen aansprakelijkheid voor down time of overige technische problemen.
 • De minimum leeftijd voor deelname aan Kim Holland Partners is 18 jaar.
 • Afmelding van deelname aan het programma kan door hiervan een kennisgeving te sturen aan info@KimHollandPartners.nl.
 

De facturen en betalingen over de maand januari 2014 zijn verzonden en per bank overgemaakt.

Klik hier voor het nieuwsarchief